Office Thủ Đức

Office Thủ Đức


Thông Tin Dự Án

Chủ đâu tư: Anh Danh

Diện Tích: 75m2

Thiết kế: Không Gian Lạ

Phong cách thiết kế: Hiện đại kết hợp công nghiệp

  • Địa điểm

    Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Chia sẻ